НАШ АДРЕС : 95026 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11, тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, 22-02-59, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 

 

 

Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
Сроки приема заявлений и документов,
вступительных экзаменов,
конкурсного отбора и зачисления на обучение

см. здесь....


***************
Порядок приема заявлений
и документов для
поступления в колледж 

**************
ДОСКА ПОЧЁТА

 

 

Статистика посещений
HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования


Фоторепортаж
"НАШЕ ОБЩЕЖИТЬИЕ"

    СКТЭК      Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів Центральної спілки споживчих товариств України // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 2013. – № 10. – 7 березня. – С. 7-10.
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2013 РОКУ

     Порівняно з минулим роком суттєвих змін в умовах прийому 2013 року не відбулося.
Вступна кампанія 2013 року розпочнеться 1 липня та триватиме до 25 серпня.
Етапи вступної кампанії на денну форму навчання чітко визначені:
1 липня – початок прийому документів;
20 липня – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени (проходити творчі конкурси), що проводить вищий навчальний заклад;
21–31 липня – строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів (творчих конкурсів);
31 липня – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів (не проходять творчих конкурсів);
1 серпня – термін оприлюднення першого рейтингового списку вступників.

     Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти до кооперативних вищих навчальних закладів за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 25 серпня.
Подавати документи можна як у паперовій, так і в електронній формі. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.
     У цьому році подавати заяви в електронному вигляді матимуть право вступники, які братимуть участь у конкурсному відборі не тільки за кваліфікацією бакалавр, а й молодший спеціаліст на основі атестату про загальну середню освіту.
     За вступниками залишається право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, що видавалися, починаючи з 2008 року.
     Як і раніше, подавати документи можна одразу до п'яти вишів, та не більш ніж на три напрями підготовки або спеціальності у кожному з них.
     Щодо проведення конкурсу звертаємо увагу на наступне.
Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:
     для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів;
     для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів і не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
     Також допускається до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступник, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

Лідія ВОЙНАШ,
директор Департаменту кадрової політики,
освіти і науки

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО КООПЕРАТИВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У 2013 РОЦІ
     До кооперативних вищих навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
     Прийом до кооперативних вищих навчальних закладів здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр. Прийом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.
     Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
     На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
     На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
     На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.
     Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20 червня 2007 року №839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
     Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» та зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
     Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня.
     Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня.
     Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени, творчі конкурси у вищих навчальних закладах та осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 до 31 липня включно. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 11 до 31 липня включно.
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 12 години 1 серпня.
     Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 25 серпня.
     Строки прийому заяв та документів на навчання без відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна) визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніш ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
     Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовому або в електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.
    У заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака лавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
    При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред'являє особисто:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
    сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
     медичну довідку за формою № 086-о;
    документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
    На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
    До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий вибір – оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір – оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.
     Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік.
    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.
     Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів.
Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн. Для подання заяви в електронному вигляді вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
     Під час реєстрації вступник подає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.
“““““Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більш ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більш ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі –     Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви.
    Допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступники на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:
     для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів;
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
     Також допускається до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступник, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.
     Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає«12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу.
     Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
     Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
     Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
     Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та II груп, діти-інваліди).
     Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
      громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
     військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
      особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.
    Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Зараховуються до кооперативних вищих навчальних закладів, за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі, учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
     Призерам (особам, нагородженим дипломами І–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, утому числі:
інформатика – при вступі на напрям підготовки Інформатика та спеціальність Розробка програмного забезпечення;
    інформаційні технології – при вступі на напрям підготовки Інформатика та спеціальність Розробка програмного забезпечення;
    основи економіки – при вступі на напрями підготовки: Міжнародні економічні відносини, Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Управління персоналом та економіка праці, Маркетинг, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Товарознавство і торговельне підприємництво та спеціальності: Економіка підприємства, Маркетингова діяльність, Комерційна діяльність, Фінанси і кредит, Оціночна діяльність, Бухгалтерський облік, Товарознавство та комерційна діяльність;
    основи правознавства – при вступі на напрям підготовки і спеціальність Правознавство;
    історія – при вступі на спеціальності Дизайн, Перукарське мистецтво та декоративна косметика;
    екологія – при вступі на напрям підготовки Товарознавство і торговельне підприємництво та на     спеціальності Виробництво харчової продукції та Виробництво хліба, кондитерських, макаронних      виробів та харчоконцентратів, для яких профільним визначено предмет «хімія».
Величина додаткового бала встановлюється:
     особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
     особам, нагородженим дипломами II ступеня, – 40 балів;
     особам, нагородженим дипломами III ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
     Таке право надається учасникам міжнародних олімпіад, призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
    Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації при вступі на спеціальності:
     Розробка програмного забезпечення у Івано-Франківському фінансово-комерційному кооперативному коледжі ім. С. Граната та Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права ім. М.П. Сая;
Виробництво харчової продукції у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту та      Черкаському кооперативному економіко-правовому коледжі;
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів у Чернігівському кооперативному технікумі.
    Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
    діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
    інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
““““діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
     члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».
Право на першочергове зарахування до кооперативних вищих навчальних закладів мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
     особи, яким відповідно до Указу Президента У країн и від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;
     особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
    випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).
Крім того, право на першочергове зарахування мають:
    – до Львівської комерційної академії: випускники Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії, які продовжують навчання за освітньо-професійними програмами зі скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за відповідними напрямами підготовки; випускники вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою, при вступі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; випускники сільської місцевості.
    – до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: вступники підготовчих курсів до зовнішнього незалежного оцінювання в ПУЕТ.
     За результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
     Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
Далее.....

    
дополнительная информация о поступлении в СКТЭК
см. здесь...
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 1.4.2013 г., отредактировано 8.7.2013 г., 14.7.2013 г.