Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


 

СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
см здесь....СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ С ИНДЕКСОМ"Е"
см. здесь....


Глосарій основних понять і термінів з управління якістю продукції
см. здесь....

Электронные учебники и учебные пособия по экономике
(онлайновый доступ)

 

 


Статистика посещений
HotLog
Яндекс цитирования


Поиск в Интернете

      
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(полная информация см. печатный оригинал)

    

Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Текст] : учебное пособие / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха, 2009. - 230 с.

 

Глосарій основних понять і термінів із стандартизації (c. 94)

 

 • Агрегатування — створення різноманітних об'єктів шляхом компоновки з обмеженої кількості стандартних елементів.

 

 • Взаємозамінність — придатність одного виробу, процесу, послуги для використання замість іншого виробу, процесу, послуги з метою виконання одних і тих самих вимог.

 

 • Випереджувальна стандартизація — це стандартизація, при якій встановлюються підвищені щодо вже досягнутих на практиці норми і вимоги до об'єктів стандартизації, які, згідно з прогнозами, будуть оптимальними в майбутньому.

 

 • Галузь стандартизації - сукупність взаємопов'язаних об'єктів стандартизації.

 

 • Державна система стандартизації — це система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організа¬ційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.

 

 • Комплекс (система) стандартів — сукупність взаємопов'язаних стандартів, що належать до певної галузі стандартизації і встановлюють взаємопогоджені вимоги до об'єктів стандартизації на підставі загальної мети.

 

 • Комплексна стандартизація — це стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкта комплексної стандартизації загалом, так і до його основних елементів з метою оптимального вирішення конкретної проблеми. Домінуючим методом, за допомогою якого здійснюється системний підхід до робіт з комплексної стандартизації, є розробка програм комплексної стандартизації.

 

 • Міждержавний стандарт (ТОСТ) — стандарт, прийнятий країнами СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, і який застосовується ними безпосередньо.

 

 • Міжнародна стандартизація — стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів всіх країн.

 

 • Міжнародний стандарт — стандарт, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації.

 

 • Національна стандартизація — стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї конкретної держави.

 

 • Національний стандарт — стандарт, прийнятий національним органом із стандартизації однієї держави.

 

 • Нормативний документ — документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів.

 

 • Об'єкт стандартизації — предмет (продукція, процес, послуга), який підлягає стандартизації.

 

 • Програма комплексної стандартизації — плановий документ, що містить перелік взаємопов'язаних робіт, терміни їх виконання і склад виконавців.

 

 • Регіональна стандартизація — стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону.

 

 • Регіональний стандарт — стандарт, прийнятий регіональною міжнародною організацією із стандартизації.

 

 • Стандарт — нормативний документ, розроблений, як правило, на засадах відсутності суперечностей з істотних питань з боку більшості зацікавлених сторін і затверджений визнаним органом, в якому встановлені для загального та багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи чи характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їх результатів для досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній галузі.

 

 • Стандартизація — діяльність з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання щодо реально існуючих чи можливих завдань.

 

 • Сумісність - придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не викликає небажаних взаємодій, при заданих | умовах для виконання встановлених вимог.

 

 • Уніфікація - вибір оптимальної кількості різновидів продукції, процесів, послуг, значень їх параметрів та розмірів.


ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ - ПРИ ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА ПЕЧАТНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА
ALL RIGHTS ARE PROTECTED - REFERENCE TO THE PUBLISHED ELECTRONIC RESOURCE IS NECESSARY DURING

© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза
Электронная копия © Ядрова Г.В. - выставлено 02.04.20112 г., отредактировано 3.1.2013. г.