Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


 

СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
см здесь....


Глосарій основних понять і термінів із стандартизації
см. здесь .....

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО ТЕМЕ
"Управление качеством "

см. здесь .....

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ С ИНДЕКСОМ"Е"
см. здесь....

 

Электронные учебники и учебные пособия по экономике
(онлайновый доступ)

 

 


Статистика посещений
HotLog
Яндекс цитирования


Поиск в Интернете

      
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(полная информация см. печатный оригинал)

    

Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Текст] : учебное пособие / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха, 2009. - 230 с.

 

Глосарій основних понять і термінів з управління якістю продукції (c. 63)

 

 • Забезпечення якості — усі планові і систематично виконувані види діяльності в межах системи якості, що підтверджуються у разі потреби і необхідні для створення достатньої впевненості в тому, що об'єкт буде виконувати вимоги якості.

 

 • Інтегральний показник якості продукті — це комплексний показник, що відображає відношення сумарного корисного ефекту під експлуатації або використання продукції до сумарних затрат на її створення і експлуатацію чи використання.

 

 • Керування якістю — методи та види діяльності оперативного характеру, які використовують для виконання вимог до якості.

 

 • Комплексний показник якості продукті — це показник, що належить до кількох її властивостей.

 

 • Настанови з якості — документ, в якому викладено політику в галузі якості і описано систему якості організації.

 

 • Одиничний (диференційований) показник якості продукті — це показник, що відноситься тільки до однієї з її властивостей.

 

 • Перевірка якості (аудит) — систематичний і незалежний аналіз, який дозволяє визначити відповідність діяльності з якості і її наслідків запланованим заходам, а також ефективність від впровадження цих заходів та їх відповідність поставленій меті.

 

 • Петля якості — концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних етапах життєвого циклу продукції або послуг від визначення потреб до оцінювання.

 

 • Показник якості — кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції, які становлять її якість і розглядаються щодо певних умов її створення і споживання.

 

 • Поліпшення якості — заходи, які здійснюються всюди в організації для підвищення ефективності та результативності діяльності і процесів із метою отримання користі як для організації, так і для її споживачів.

 

 • Політика в галузі якості — основні напрями і мета організації в галузі якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом.

 

 • Програма якості - документ, в якому регламентовано конкретні заходи в галузі якості, ресурси і послідовність діяльності щодо конкретної продукції, проекту чи контракту.

 

 • Система якості — сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.

 

 • Управління якістю — такі напрями діяльності функції загального Управління, які визначають політику в галузі якості, мету і відповідальність, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, керування якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в межах системи якості.

 

 • Якість — сукупність характеристик об'єкта, що стосуються його здатності задовольняти сучасні та майбутні потреби споживача.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
- ПРИ ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА ПЕЧАТНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА
ALL RIGHTS ARE PROTECTED - REFERENCE TO THE PUBLISHED ELECTRONIC RESOURCE IS NECESSARY DURING

© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза
Электронная копия © Ядрова Г.В. - выставлено 02.02.20112 г., отредактировано 01.04.2012 г.