Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТААрхіпов В. В., Русавська В. А. "Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства"
см. здесь.....

 

Бутейкис Н. Г.
Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Глава 1.
см. здесь....

 

Бутейкис Н. Г.
Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Глава 12.

см. здесь....


   "Никитенко, Л. И. Оборудование торговых предприятий"

 

 

 Парфентьева, Т. Р. "Оборудование торговых предприятий"
см. здесь ......Сирохман, І. В.
"Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
"
см здесь.....Щетинін, А. І
"Політична економія
"
1.1. -
1.2.
см. здесь.....Щетинін, А. І
"Політична економія
"
1.3. -
1.5. см. здесь.....

Шумило, Г. І.
Технологія приготування їжі"
см. здесьПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(полная информация см. печатный оригинал)

     
     Шершун, А. А. Митні правила в Україні [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Шершун. - Х. : Факт, 2013. - 512 с. - ISBN 978-966-637-739-8
     Аннотация: Підручник має рекомендаційний і довідковий характер. У ньому наводяться основні відомості з питань митної справи, ролі органів доходів та зборів у системі державного регулювання України з урахуванням вимог Митного кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Розглядаються питання основ здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій, порядку декларування, здійснення митного контролю та митного оформлення, особливості переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, валютних коштів, що належать громадянам, порядок нарахування та стягнення встановлених податків та зборів, заходи, що вживаються органами доходів та зборів із метою припинення незаконного переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, та відповідальність за вчиненні порушення митних правил. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, працівників органів доходів та зборів, декларантів підприємств, керівників, менеджерів підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, та інших осіб, яких цікавлять питання митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Законодавчі та нормативні акти наведено станом на 15.02.2013 р.

 

РОЗДІЛ II. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
(с.31-38)

2.1. Поняття митно-тарифного регулювання

Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється згідно з Митним кодексом України, законами України про митне регулювання, Митним тарифом України та міжнародними договорами України.
      Територія України становить єдиний митний простір, на якому діють митні правила України, з додержанням зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України.
Митний тариф України встановлює на митній території України оподаткування митом предметів, що ввозяться на територію України або вивозяться з неї, або переміщуються транзитом по її території. Ставки митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності і територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.

     Митним кодексом України (ст. 281) визначено поняття тарифних пільг (тарифних преференцій):
Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок увізного мита або встановлення тарифних квот відповідно до законодавства України та для ввезення товарів, що походять із держав, із якими укладено відповідні міжнародні договори.
     Тарифні квоти у вигляді встановлення обсягів окремих товарів, призначених для ввезення на митну територію України у визначений період зі зниженням ставки ввізного мита, встановлюються окремими законами.
    Ввезення товарів на митну територію України поза тарифними квотами здійснюється без зниження ставок увізного мита.
     Забороняється знижувати ставки ввізного мита для окремих осіб і за окремими контрактами.
У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, тарифні пільги (тарифні преференції) не встановлюються або зупиняються чи припиняються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

     Митний контроль та митне оподаткування на території спеціальних економічних зон регулюються спеціальними законами України та міжнародними договорами, які встановлюють спеціальний правовий режим цих зон у кожному окремому випадку.
     З метою розроблення пропозицій із питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє

    Митно-тарифна рада.
На Митно-тарифну раду покладаються:
• розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Єдиного митного тарифу України;
• підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;
• розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів.

     Функції робочого апарату Митно-тарифної ради здійснює Міністерство доходів та зборів України.
    Єдиний митний тариф України та митні правила України мають бути офіційно опубліковані в загальнодоступних засобах масової інформації не пізніш як за 45 днів до дати введення їх у дію. У разі, якщо зазначені документи не будуть офіційно опубліковані, вони чинності не набирають. Якщо зазначені документи будуть опубліковані пізніше як за 45 днів до введення їх у дію, датою набрання чинності буде вважатися 46-й день із моменту офіційної публікації.
Україна як держава несе відповідальність за дії службових осіб державних органів згідно зі статтею 34 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХП «Про зовнішньоекономічну діяльність».

    2.2. Структура УКТЗЕД

     Відповідно до статті 67 Митного кодексу України Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Ведення УКТЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
    В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.
    Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.
     Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії на рівні десяти знаків.
     УКТЗЕД складається з 21 розділу та 97 груп. 77 група – зарезервована на майбутнє.
Класифікація товару в УКТЗЕД здійснюється за такими правилами:1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товару в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено інше, відповідно до таких положень:

     2. (а) Будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного вибору за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно із цим правилом), пред'явленого незібраним чи розібраним (наприклад, розібрані меблі).
     (b) Будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається із цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається із цього матеріалу чи речовини, проводиться відповідно до положень правила 3 (наприклад, труби можуть бути металеві, а можуть бути з іншого матеріалу).

     3. Якщо згідно з правилом 2 (б) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд можна віднести до двох чи більше товарних позицій, то його класифікація проводиться таким чином:

    (а) Перевага надається тій товарній позиції, яка описує товар більш конкретно порівняно з товарними позиціями, що дають більш загальний опис. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції розглядаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо одна з них має повніший або точніший опис цього товару (наприклад, текстильні килимки для салону автомобіля необхідно класифікувати не як частину салону автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони більш конкретно описані як «килими»).
     (b) Суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може проводитися згідно з правилом 3 (а), повинні класифікуватися затим матеріалом чи компонентом, які визначають основні властивості цих товарів за умови, що цей критерій можна застосувати (наприклад, суп «Мівіна» класифікується як «макаронні вироби»).
     (c) Товар, класифікацію якого не можна провести відповідно до правила 3 (а) або 3 (б), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, які розглядаються (наприклад, «Кіндер-сюрприз» (шоколад – 18 група, іграшка – 95 група) класифікується як іграшка; ручка-годинник (ручка – 96 група, годинник – 91 група) – як ручка).

    4. Товар, який не може бути класифікований згідно з положеннями вищенаведених правил, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільш подібні тим, що розглядаються.

    5. У доповнення до наведених положень застосовуються такі положення до зазначених нижче товарів:
(a) Футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас, подібна тара (упаковка), яка має спеціальну форму й призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання й пред'явлені разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Однак це правило не поширюється на тару (упаковку), яка становить разом із виробом одне ціле й надає останньому істотно іншої властивості (коробочка для ювелірних виробів).

    (b) Відповідно до правила 5 (а) тару (упаковку), пред'явлену разом із товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом із цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка звичайно використовується для впакування цих товарів. Однак це положення є необов'язковим, коли ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

    6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях, товарних підкатегоріях повинна здійснюватись відповідно до назви останніх, а також приміток, які стосуються їх, з урахуванням певних застережень, положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. У цілях цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.
    Органи доходів та зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД.
На вимогу посадової особи органу доходів та зборів декларант або вповноважена ним особа зобов'язані надати всі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них.
     Функції з ведення УКТЗЕД здійснюються органом доходів та зборів.

Для виконання функцій з ведення УКТЗЕД, згідно з постановою КМУ від 21 травня 2012 року № 428, орган доходів та зборів має право:
     1) одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію;
    2) залучати фахівців центральних органів виконавчої влади та наукових установ до роботи з ведення УКТЗЕД.
     Пропозиції щодо внесення змін до УКТЗЕД у зв'язку зі змінами, що вносяться Всесвітньою митною організацією до Гармонізованої системи, а також Європейським Союзом до Комбінованої номенклатури, надсилаються органом доходів та зборів до Мінфіну для їх опрацювання та подання Мінекономрозвитку з метою врахування під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Митного тарифу України.

    Орган доходів та зборів приймає рішення щодо можливості деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні (далі – рішення щодо можливості деталізації товарів), з урахуванням загальноприйнятих правил класифікації товарів у Гармонізованій системі. Така деталізація проводиться на рівні дев'ятого і десятого знаків товарного коду з метою забезпечення захисту національного товаровиробника, шляхом вжиття заходів із тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення статистичного обліку.
     Рішення щодо можливості деталізації товарів приймається на підставі інформації, яка надається органу доходів та зборів центральними органами виконавчої влади і містить:

    1) обґрунтування потреби проведення деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні (далі – деталізація товарів);
     2) код товару, що деталізується на національному рівні, згідно з УКТЗЕД;
     3) текстовий опис товарів, для яких в УКТЗЕД виділяються окремі коди;
     4) відомості про походження, склад, призначення, галузь використання товару тощо;
     5) характерні ознаки, які відрізняють товар, що деталізується на національному рівні, від інших подібних товарів.
     До зазначеної інформації додається нормативно-технічна документація на товар із визначенням показників, за якими проводиться ідентифікація товару, що деталізується на національному рівні.

     Якщо органом доходів та зборів визнано можливим проведення деталізації товарів, у рішенні щодо можливості деталізації товарів зазначаються:
     1) коди товарів, що деталізовані на національному рівні, згідно з УКТЗЕД;
     2) текстовий опис товарів, що деталізовані на національному рівні;
     3) додаткова примітка України стосовно класифікації товарів, що деталізовані на національному рівні (у разі потреби);
    4) одиниці виміру та обліку товарів, що деталізовані на національному рівні.

    Якщо органом доходів та зборів визнано неможливим проведення деталізації, у рішенні щодо можливості деталізації товарів зазначається відповідне обґрунтування.
     Рішення щодо можливості деталізації товарів доводиться до відома центрального органу виконавчої влади, який ініціював подання про проведення деталізації товарів, для підготовки пропозицій щодо внесення змін до Митного тарифу України.
    Пояснення до УКТЗЕД розробляються та затверджуються органом доходів та зборів з урахуванням змін, які вносяться Всесвітньою митною організацією до пояснень до Гармонізованої системи та Європейським Союзом до пояснень до Комбінованої номенклатури. У разі потреби орган доходів та зборів розробляє пояснення до кодів товарів, що деталізовані на національному рівні.
    Форма рішення про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД та порядок його прийняття органами доходів та зборів визначаються Мінфіном.
     На офіційному веб-сайті органу доходів та зборів оприлюднюються знеособлено рішення про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, опубліковуються методичні рекомендації та інші роз'яснення з питань класифікації товарів згідно з УКТЗЕД. Далее.....


ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ - ПРИ ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА ПЕЧАТНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА
ALL RIGHTS ARE PROTECTED - REFERENCE TO THE PUBLISHED ELECTRONIC RESOURCE IS NECESSARY DURING
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 29 .1. 2014 г.