Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
УЧЕБНЫЙ ГОД - 2014

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
- УЧЕБНЫЙ ГОД
2014

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2013

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

 

"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД 2014

(информационный список литературы - пополнение /обновление по мере поступления
литературы в библиотеку)
     
 
       
     Тягунова Н. М. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс, [текст] Т 99 навч. посіб./ Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 332 с. - ISBN 978-617-673-233-4
     У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів. Представлені кейси, розрахункові та тестові завдання, які дозволяють практично опанувати представлений теоретичний матеріал.
    Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, практичних фахівців в сфері торгівлі.

   
ЗМІСТ

Вступ 6
Навчальна програма дисципліни 8
Тематичний план дисципліни «Мерчандайзинг» 10

 • ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 11
  1.1. Поняття та еволюція мерчандайзингу 11
  1.2. Цілі та завдання мерчандайзингу 14
  1.3. Поведінка споживачів як основа мерчандайзингу 19
  1.4. Поняття про трирівневу концепцію мерчандайзингу ЗО
  1.5. Інструменти та правила мерчандайзингу 30
 • ТЕМА 2. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ
  В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 40

  2.1. Реалізація першого рівня концепції мерчандайзингу: зовнішній вигляд магазину та прилеглої території 40
  2.2. Реалізація другого рівня концепції мерчандайзингу: організація внутрішнього простору магазину 52
  2.2.1. Зонування торгового простору магазину 53
  2.2.2. Планування технологічних приміщень і визначення напрямків руху товару (з технологічних зон у торговельний зал) 62
  2.2.3. Планування торговельного залу, розміщення товарних груп у торговельному залі, визначення напрямків руху покупців у торговельному залі, підбір і розміщення торго¬вельного обладнання 63
  2.2.4. Створення атмосфери магазину 75
  2.3. Реалізація третього рівня концепції мерчандайзингу: викладка товарів 85
  2.3.1. Принципи та способи викладки товарів 85
  2.3.2. Загальні правила викладки товарів 88
  2.3.3. Види викладки 98
  2.3.4. Поняття планограми викладки, принципи та
  послідовність її розробки. Стандарт мерчандайзингу 102
 • ТЕМА 3. МЕРЧАНДАЙЗИНГ ТОВАРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ 109
  3.1. Поняття про товарні категорії 109
  3.2. Мерчандайзинг молока та молочних товарів 111
  3.2.1. Особливості викладки йогурту 115
  3.2.2. Особливості викладки сирів 116
  3.3. Особливості викладки м'яса та м'ясопродуктів 119
  3.3.1. Особливості викладки ковбасної продукції 122
  3.4. Мерчандайзинг кондитерських товарів 124
  3.5. Особливості викладки дієтичних і діабетичних продуктів 127
  3.6. Мерчандайзинг безалкогольних напоїв і соків 128
  3.7. Мерчандайзинг алкогольної продукції 130
  3.8. Особливості викладки заморожених продуктів 133
  3.9. Особливості викладки плодоовочевих товарів 136
  3.10. Мерчандайзинг бакалійних товарів 141
  3.10.1. Особливості викладки макаронних виробів 142
  3.10.2. Особливості викладки олії 144
  3.10.3. Особливості викладки кави та чаю 145
 • ТЕМА 4. МЕРЧАНДАЙЗИНГ ТОВАРІВ НЕПРОДОВОЛЬ-ЧОЇГРУПИ 152
  4.1. Мерчандайзинг парфумерно-косметичної продукції 152
  4.2. Мерчандайзинг готового одягу 156
  4.2.1. Викладка одягу для дорослих 170
  4.2.2. Викладка одягу для вагітних 177
  4.2.3. Викладка трикотажних виробів 177
  4.3. Вивіска жіночої білизни 179
  4.4. Викладка/вивіска дитячої та чоловічої білизни 180
  4.5. Мерчандайзинг дитячих товарів 180
  4.6. Викладка хутряних виробів 183
  4.7. Викладка тканин 184
  4.8. Особливості викладки постільної білизни 185
  4.9. Викладка взуття 186
  4.10. Мерчандайзинг спортивних товарів 191
  4.11. Мерчандайзинг модного одягу 194
  4.12. Мерчандайзинг ювелірних виробів 198
  4.13. Викладка наручних годинників 206
  4.14. Викладка окулярів 207
  4.15. Мерчандайзинг побутової техніки та електроніки 208
  4.16. Мерчандайзинг товарів для дому, будівельних і
  оздоблювальних матеріалів 213
  4.17. Мерчандайзинг книжкової продукції 219
 • ТЕМА 5. ВИКОРИСТАННЯ POS-МАТЕРІАЛІВ 228
  5.1. Сутність рекламно-інформаційної підтримки в мага-зині 228
  5.2. Визначення і класифікація POS-матеріалів 230
  5.3. Функціональні зони використання POS-матеріалів.
  Правила оформлення POS-матеріалами 232
 • ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В КОМПАНІЇ 238
  6.1. Організація системи мерчандайзингу у роздрібній компанії 239
  6.2. Організація системи мерчандайзингу у виробничій/збутовій компанії 245
 • Практичні завдання та рекомендації щодо їх виконання до модуля 1 258
 • Тестові завдання до модуля 1 292
 • Індивідуальне завдання до модуля 1 305
 • Порядок і критерії оцінювання знань студентів 307
 • Перелік питань і типових завдань, що виносяться на модульний контроль (за темами) 308
 • Підсумкове оцінювання знань студентів 310
 • Список рекомендованої навчально-методичної літератури 315
 • Глосарій 320 (полный текст)
ВСТУП (С. 6)

 

     Розвиток мерчандаизингу як науки та застосування наукового надбання на практиці є необхідним для підвищення конкурентоспроможності магазинів і торговельних точок.
    Упродовж усієї історії товарно-грошових відносин продавець намагався виділити свій товар, зробити його більш привабливим. Нині завдання торгівлі полягає у тому, щоб товар був потрібним і мав такі властивості, які необхідні споживачеві. Однак навіть за таких умов це ще не означає, що він буде успішно продаватися. Товар повинен мати конкурентні переваги і виділятися серед різноманіття подібних речей. Здатність додати товару конкурентних властивостей дасть змогу зробити його успішним, адже саме у цьому й полягає завдання мерчандаизингу — привернення уваги споживачів до продукції та просування торговельних марок у роздрібній мережі.
    Метою вивчення дисципліни «Мерчандайзинг» є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування мерчандаизингу виробничими/постачальницькими та роздрібними підприємствами в просуванні товарів до споживачів.
    Основним завданням викладання дисципліни є вивчення основних принципів і законів мерчандаизингу в процесі просування товарів до кінцевого споживача.
У результаті вивчення дисципліни студенти мають знати:
— роль і значення мерчандаизингу в торговому бізнесі;
— основні принципи і закони мерчандаизингу;
— особливості мерчандаизингу виробника/постачальника;
— особливості мерчандаизингу в роздрібній торгівлі;
— прийоми залучення споживачів до місць продажу товарів;
— методи й інструменти зростання обсягів продажу в місцях продажу.
Студенти у процесі вивчення дисципліни повинні навчитись:
— організувати діяльність із продажу продукції;
— розробляти та впроваджувати у діяльність виробничих і роздрібних підприємств заходи щодо стимулювання збуту товарів;
— оптимізувати торговельний простір за принципами мерчандаизингу;
— розраховувати ефективність системи мерчандаизингу;
— створювати в торговельному залі ефективну систему стимулювання імпульсивних покупок;
— визначати оптимальні варіанти управління мерчандайзинговою діяльністю підприємства;
— розробляти та впроваджувати стандарти мерчандаизингу для різних категорій торговельних марок і типів збутових каналів.
    Дисципліна базується на знаннях студентів з маркетингу, організації і технології роздрібної торгівлі, менеджменту, комерційної діяльності, вимагає творчого підходу й абстрактного мислення. Методичною осно¬вою вивчення дисципліни є сучасні теорії ринкової економіки, наукові праці провідних учених і фахівців-практиків з маркетингу і товарної політики.
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 10 .8. 2014 г.