НАШ АДРЕС: 95026 г. Симферополь ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, 22-02-59, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 

 

 

Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


**************
Сроки приема
заявлений и документов,
вступительных экзаменов,
конкурсного отбора и зачисления на обучение

см. здесь....


***************

Порядок приема заявлений
и документов для
поступления в колледжО колледже
в периодике Украины

см. здесь.....

**************
X Всеукраинская студенческая
научно-практическая конференция

     18-19 апреля 2013 студенты Симферопольского кооперативного торгово-экономического колледжа принимали участие в Х научно-практической конференции студентов высших кооперативных учебных заведений Укоопсоюза, которая проходила в Закарпатье на базе Мукачевского кооперативного торгово-экономического колледжа.
    В конференции приняли участие более 40 талантливых студентов из 22 высших учебных заведений потребительской кооперации. Все доклады сопровождались интересными презентациями. Студенты активно обсуждали вопросы инновационных процессов в экономике, их влияние на эффективность деятельности предприятий, исследовали проблемы финансового состояния, планирования, методики определения динамики развития предприятий потребительской кооперации, современных методов маркетинга, моделирования систем управления, учета товарных операций и многое другое.
    Наше учебное заведение представляли студенты первого курса Виктория Бурыкина (гр. БРО-11) с докладом на тему «Анализ характеристик бумажных салфеток от различных производителей на основе физического эксперимента и потребительского спроса» и Владимир Басавро (гр. ТК - 11) с докладом на тему «Инновационные процессы на предприятиях торговли системы потребительской кооперации АРК». Вопросы, рассмотренные в докладе В.Басавро, вызвали активный интерес и у участников, и у организаторов конференции.
     Организаторы конференции подготовили широкую культурную программу для участников: экскурсия в один из самых древних замков Украины - Мукачевский замок Паланок, в Мукачевский драматический театр. Мукачевские кооператоры познакомили участников конференции с работой ППК «Мукачевский центральный рынок» райпотребсоюза.
     Все участники научно-практической конференции были награждены дипломами.

Елена Лавут,
преподаватель
ДОСКА ПОЧЁТА
Статистика посещений
HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

    

     Мазур М. Інновації вустами студентів-науковців / М. Мазур // Студентська хвиля : газета в газеті. – 2013. – № 17. – С. 1-3.

      На базі Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу відбулася ювілейна – десята – науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємств».
Відкриваючи студентський науковий форум, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки

     Укоопспілки Лідія ВОЙНАШ наголосила, що в останні роки в усіх кооперативних навчальних закладах динамічно розвивається студентська наукова творчість, організовані студентські наукові товариства, в яких беруть активну участь юнаки і дівчата, котрі прагнуть глибше пізнати і свій фах, і свої можливості, тож надають перевагу науковим пошукам, глибокому пізнанню економічних суспільних процесів.     Учасників конференції також тепло привітав голова правління Закарпатської облспоживспілки Василь ЦАП, який ознайомив студентів зі станом кооперативної економіки краю, розповів про його історію, соціально-економічний розвиток. Молодих науковців вітали директор Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу Богдан КАБАЦІ, його колеги, члени оргкомітету, директори спілчанських навчальних закладів з Івано-Франківська та Тернополя Василь КОФЛАН і Василь МУЛЯРЧУК.
     Звісно, що на Всеукраїнську конференцію потрапляють кращі з кращих молодих науковців зі своїм творчим доробком, переможці аналогічних форумів у своїх вишах. У Мукачеве прибули майже сорок обдарованих студентів.
    Керівництво місцевого коледжу створило всі умови для роботи учасників конференції, подбало про їх проживання, підготувало широку культурно-ознайомлювальну програму. Зокрема гості відвідали історичні, культурні пам’ятки міста, для них місцева театральна трупа грала свій спектакль.
    Юнаки і дівчата також отримали можливість побувати в одному з кращих старовинних замків України — мукачівському замку Паланок, який кілька років тому відкрився після реконструкції. А ще мукачівські кооператори ознайомили учасників конференції з роботою ПСК "Мукачівський центральний ринок" райспоживспілки, на їхні запитання відповіли голова правління Мукачівської райспоживспілки Іван Рубіш та директор ринку Борис Лукіянець.
     Однак все ж таки головні події відбувалися у конференц-залі коледжу, де упродовж двох днів зі своїми науковими роботами виступили усі заявлені на конференцію студенти-науковці.
Варто зауважити, що з кожним роком теми наукових досліджень, обрані студентами, демонструють їх наближеність до актуальних реалій кооперативної економіки, інших галузей економічного життя країни. Більшість авторів намагаються не лише робити виклад основного матеріалу теми, аналізувати головні дослідження та ставити проб, а й формувати власні висновки з проведеного дослідження, висловлюють особистий погляд на розв'язання проблематики тощо.
     І хоча окремим з них ще бракує досвіду пошукової роботи, навичок роботи з літературою, джерелами інформації, а також публічних виступів — уміння стисло і системно викласти власну думку (про це насамперед мають подбати їхні наукові керівники), проте у кожній з робіт відчувається нестримність авторської думки, прагнення до пізнання істини.
     Переважна більшість наукових робіт стосувалися удосконалення економічних процесів споживчої кооперації через інновації, розкривали проблеми і перспективи розвитку інноваційної активності, їх тенденції і вплив на ефективність діяльності системи, торкалися усіх її галузей.
     А студентка Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу Діана Невідома навіть взялася дослідити тему "Інноваційна культура як функціональна складова інноваційної системи підприємства", в якій економічною мовою їй вдалося відповісти на цілу низку запитань, пов'язаних з підвищенням ефективності господарювання, впливу інвестицій як механізму забезпечення інноваційної діяльності споживчої кооперації.
     Людмила Козакова з Донецького економіко-правового кооперативного технікуму ім. М.П. Балліна досліджувала сутність стратегії управління стійкістю інноваційних процесів як фактора конкурентної боротьби, їх впливу на економічний розвиток суб'єктів господарювання в умовах глобалізації ринків.
Відрадно, що студенти добре обізнані і предметно орієнтуються в соціально-економічному житті споживчої кооперації, проблемах і перспективах її діяльності, глибоко аналізують зміст економічних реформ, розпочатих в системі, намагаються зробити власний вклад у її розвиток.
     Студент Сімферопольського кооперативного торговельно-економічного коледжу Володимир Басавро спробував дослідити інноваційні процеси на підприємствах торгівлі споживчої кооперації Криму, які розпочалися в результаті реформування системи та створення мережі сучасних кооперативних торговельних підприємств за єдиними стандартами, які визначені Концепцією маркету споживчої кооперації України.
     І хоча правління Кримспоживспілки, на думку молодого вченого, здійснило лише перший етап зі створення централізованого управління процесами впровадження сучасних технологій у торгівлі — проведено реструктуризацію комерційної служби споживспілки та кооперативного оптово-роздрібного торговельного підприємства, генерального постачальника роздрібної торговельної мережі Кримспоживспілки, яке поступово реформується у логістичний центр і бере на себе функції від прогнозування і закупівель до формування асортименту у роздробі, централізованого завозу товарів у мережу, — однак цими діями вже закладено основу створення інфраструктури сучасної торгівлі споживчої кооперації задля зміцнення її позицій на ринку товарів і послуг.

     Марія Тимура з Львівської комерційної академії поставила перед собою мету розібратися з ефективністю використання власного капі талу, інвестованого в активи організацій і підприємств системи Львівської облспоживспілки, та зосередилася на пошуках шляхів оптимізації його використання.
На переконання Марії, величина, склад і структура власного капіталу характеризує достатню фінансову незалежність кооперативних підприємств краю, але розміщення власного капіталу в активах не є раціональним, оскільки 90 відсотків його інвестовано у необоротні активи, тоді як для нормальної роботи підприємства науковець радить інвестувати в оборотні активи 40-60 відсотків власного капіталу.
     Тому кооператорам області слід прислухатися до порад юного науковця і оптимізувати структуру розміщення власного капіталу в активах за рахунок реалізації необоротних активів, які використовуються неефективно, та вжити заходів щодо зростання пайового капіталу, що в цілому дасть можливість сформувати достатню величину оборотних активів і забезпечити платоспроможність і кредитоспроможність та ліквідність боргових зобов'язань.
     Детальним моніторингом фінансового забезпечення інноваційного розвитку суб'єктів споживчої кооперації Вінниччини перейнявся студент Вінницького кооперативного інституту Денис Савчук, а його колега по інституту Дарія Яковлева бачить шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації на ринку товарів і послуг через використання PRIVATE LABEL — приватної торгової марки.
     Юлія Пасхалова з Білгород-Дністровського економіко-правового коледжу та Анастасія Миколайчук з Уманської філії Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу дослідили і виклали власне бачення перспектив з розвитку інтер'єру магазину, його впливу на ефективність роботи торговельного підприємства, необхідності застосування QR-технології в мережі кооперативних закладів.
     У багатьох наукових дослідженнях відстежувалося намагання студентів загострити увагу на необхідності застосування у споживчій кооперації новітніх торговельних технологій, маркетингових інновацій та їх вплив на економіку підприємств. Зокрема Валерій Божонок з Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу небезпідставно довів необхідність запровадження факторинга як прикладу взаємовигідної співпраці банківських установ та кооперативних підприємств, який ефективніший у фінансовому плані для кооперативних структур від банківських кредитів.
    Студентка Полтавського університету економіки і торгівлі Оксана Пятак вважає некомерційний маркетинг інноваційною стратегією для досягнення комерційних цілей спілчанськими підприємствами.
Актуальними та цікавими виявилися студентські дослідження з інноваційного розвитку кооперативних підприємств ресторанного господарства, необхідності інноваційного розвитку галузі та застосування модернізації в ній як елементу конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Ці теми розробили студенти Василь Дорош та Христина Квасній з Львівської комерційної академії, Роман       Авраменко з Новомосковського кооперативного коледжу.
    Анастасія Столярчук і Богдан Бугаєнко з Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту не без успіху працювали над темою про інноваційні підходи у плануванні та обслуговуванні туристичних маршрутів у контексті маловідомих об'єктів палацово-паркової архітектури Польської доби на Хмельниччині, зокрема розробили туристичні маршрути (тури вихідного дня) і запропонували інноваційну форму ресторанного господарства підприємствам споживчої кооперації — кейтеринг.
     Схоже, завтрашні випускники кооперативних навчальних закладів готові запроваджувати в системі споживчої кооперації сучасні інноваційні технології, що дадуть змогу оптимізувати економічну діяльність усіх її галузей.
     Зокрема студентка Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім. С. Граната Тетяна Ганущак переконана, що одним зі стратегічних напрямів розвитку маркетингу у кооперації є моделювання поведінки споживачів. На переконання автора наукової роботи, у процесі, що передує здійсненню покупки, потенційний покупець проходить своєрідні стадії психологічного стану: пізнавальну, емоційну та дієву. Тож маючи уявлення про ці стадії, можна стимулювати здійснення покупки. Одним з ефективних і мало затратних у фінансовому плані є використання технології аромамаркетингу, який застосовується для поліпшення настрою споживача, підвищення його комфорту, більше того, запахи — ефективні засоби впливу на мотивацію здійснення покупок споживачами, які ними чітко не усвідомлені.
     Від діагностики банкрутства до практичних рекомендацій антикризового управління — таким цікавим і напрочуд актуальним виявилося дослідження з питань фінансового оздоровлення підприємства, підготовлене студенткою Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая Катериною Омельченко.
     Не менш важливими і цінними для можливого предметного застосування на практиці стали роботи молодих науковців з Полтавського університету економіки і торгівлі Яни Шарпило і Марини Гасенко про методичні підходи до оцінки продуктивності праці на підприємствах споживчої кооперації і про соціально-психологічні аспекти та їх вплив на ефективність діяльності підприємства.
     Чи не вперше за останні роки у студентських наукових працях досліджувалися сучасні напрями соціальної політики споживчих товариств, пріоритети цієї політики і їх значення для подальшого розвитку споживчої кооперації. Цю тему найкраще розкрила студентка Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу Яна Ткаченко.
     Поряд із кооперативною тематикою юні науковці намагаються тримати руку на дослідницькому пульсі інших, актуальних проблем сьогодення. Зокрема на конференції було відзначено предметні дослідження інноваційного розвитку оптових сільськогосподарських ринків Марії Кріси зі Львівського кооперативного коледжу і економіки і права на прикладі РСП "Шувар".
     Студент Сумського кооперативного технікуму Богдан Шрамко дослідив тему і дав власні рекомендації щодо товарознавчої оцінки асортименту фарфорового посуду вітчизняного бренду "Сумський фарфоровий двір" та конкурентних переваг для системи споживчої кооперації.
     Катерина Ревенок з Чернігівського кооперативного технікуму зацікавилася питаннями розвитку нано-технологій в Україні як одного із пріоритетних напрямів розвитку інновацій та економічного прориву вітчизняної економіки, а також можливостями їх використання при виготов пенні товарів народного споживання.
     
На конференції прозвучало й багато інших цікавих виступів. Усі вони жваво дискутувалися й обговорювалися і на пленарних засіданнях, і в перервах між нами. Авторам наукових робіт доводилося тримати справжній іспит перед своїми колегами, відповідаючи на їхні запитання.
     
Підбиваючи підсумки конференції, Лідія Герасимівна Войнаш відзначила позитивні напрацювання молодих студентів-науковців, назвала цікаві дослідження, звернула увагу на вміння авторів робіт працювати над обраними темами, аналізувати пошуковий матеріал та формувати висновки.
      Усі учасники студентської науково-практичної конференції були нагороджені дипломами, а кращі творчі доробки її учасників опубліковані у збірнику виступів, виданому навчально-методичним центром "Укоопосвіта".

     На знімках: миттєвості роботи Десятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки на базі Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу.

© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 24.05.2013 г., отредактировано 28.05.2013 г., пополнено 2.7.13 г.